PRAWO PRACY

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć narastającą dynamikę w powstawaniu regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Kancelaria Adwokacka CONSENSUS świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców m. in.:

PRACODAWCY:

przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,

przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych),

sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych),

sprawy związane z prawem autorskim,

prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,

odpowiedzialność materialna pracowników,

udział w mediacjach,

reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach prawa pracy,

zwolnienia grupowe,

inne.

PRACOWNICY:

pozwy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy,

sprawy o zapłatę,

prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,

odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

mobbing,

odprawy,

wynagrodzenia,

odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami,

sprawy o przywrócenie do pracy,

sprawy o odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy),

inne.