PRAWO
KONSUMENCKIE

Bardzo ważną, a niejednokrotnie niedocenianą dziedziną prawną przez wielu prawników są szeroko pojęte sprawy konsumenckie. Sprowadzają się one do pomocy prawnej Klientom indywidualnym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. W ocenie naszej Kancelarii docelowo każda osoba fizyczna powinna mieć swojego prawnika, gdyż znacząco to podnosi komfort życia i poczucie bezpieczeństwa.

Kancelaria Adwokacka Consensus oferuje pomoc w następujących sprawach:

opiniowanie i redagowanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentacji prawniczej, pomagamy w zrozumieniu tekstu prawnego,

zaciąganie kredytów i pożyczek konsumenckich,

roszczenia gwarancyjne i o rękojmię przy zakupie wszelkiego rodzaju dóbr materialnych,

prowadzenie postępowań reklamacyjnych,

reprezentacja interesów Klientów przed przedsiębiorcami i zakładami ubezpieczeń,

zgłaszanie skarg do wszelkich organów nadzoru, w tym Rzecznika Praw Konsumenta, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwowej Inspekcji Pracy, wybranych organów dyscyplinarnych i innych,

stała opieka prawna w sprawach rodzinnych i spadkowych, upadłość konsumencka