ODSZKODOWANIA

Kancelaria Adwokacka CONSENSUS zapewnia reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów.

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych:

za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych (wypadki śmiertelne, utrata zdrowia, zniszczenie pojazdu),

z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia,

z tytułu śmierci osoby bliskiej,

z tytułu wypadków przy pracy,

za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych,

z umów ubezpieczeń,

wynikających z czynów niedozwolonych,

innych zdarzeń losowych,

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

w przypadku odszkodowań za przelot, niezgodność oferty biur podróży,

z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych.